In mijn mandala’s gebruik ik deze kleuren voor de cijfers. Natuurlijk Zijn de eerste 7 kleuren de kleuren van de regenboog, maar daarna blijven nog de cijfers 8, 9 en de meestergetallen over. Zover ik weet bestaat hier geen wet voor en zie ik dat mensen hier verschillende kleuren voor gebruiken. Ik heb het op deze manier geleerd:

Nul: leegte maar ook het oneindige . Ruimte, versterkt het bijbehorende getal.
Eén = ROOD: de kleur is krachtig, vibrerend, creatief, strijdlustig, moedig en levendig
Twee  = ORANJE: de kleur is een menging van rood en geel, kleur van evenwicht en harmonie
Drie= GEEL: is opgewekt en stralend, vol licht en zonneschijn
Vier = GROEN: de kleur van groei, genezing en rust. Evenwicht tussen het stralende geel en koele rust van blauw
Vijf  = TURKOOIS/HEMELSBLAUW: Combineert de genezende kleur van groen met de vredige rust van blauw.
Zes = INDIGO:  is diepgaand, rijk en vitaal. Het is solide,  standvastig en getuigt van rustige kracht.
Zeven = PAARS/VIOLET: de laatst zichtbare kleur van het spectrum, slaat een brug tussen de fysieke en spirituele wereld. Kleur van meditatie.
Acht = ROODVIOLET: liefdevol, warmhartig en edelmoedig
Negen:  = MAGENTA /REGENBOOG: Heeft alle eigenschappen in zich.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

11 Parelmoer met geel oranje gloed /regenboog
22 Parelmoer met zacht groene gloed/ zilver
33 parelmoer met zacht blauwe gloed/ goud
Je kunt voor deze getallen ook de regenboogkleuren gebruiken

 

 

 

1

algemeen:
Het getal 1 wordt geassocieerd met de basis van al het leven en tevens aan het materialisme, het fysieke lichaam, geboorte en wedergeboorte. Het getal 1 is verbonden met de kleur rood en met de maandag. Astrologisch is dit getal verbonden met de sterrenbeelden stier en ram. De chakra’s die bij dit getal vooral van belang zijn, zijn het heiligbeen chakra en de zonnevlecht.
Positieve kwaliteiten:
Het betreft meestal een extravert persoon, een levensgenieter en initiator. Getal 1-personen bezitten leiderschap, creativiteit en moed. Zij zijn onafhankelijk, ondernemend, energiek, enthousiast, vrijgevig, ijverig en intuïtief. Zij gaan recht op hun doel af en genieten van het succes en aanzien dat zij hiermee tot stand brengen.
Negatieve kwaliteiten:
De getal 1-persoon kan overheersend zijn, lichtgeraakt, agressief, negatief ingesteld, slaafs en non-coöperatief. Hij kan ook wispelturig, zelfingenomen, opschepperig en lui zijn.
Levensles:
De  één heeft als les de moeilijkheden in het leven te overwinnen door eigen creativiteit. De één zal door het gebruiken van wilskracht en creativiteit zijn individualiteit kunnen ontplooien om zo nieuwe gebieden van het leven te verkennen.


2

Algemeen:
Het getal 2 is verbonden met de emoties. Het is het getal van de eenheid, de opvoeding en het levensonderhoud. Het staat voor tegengesteldheid, maar ook voor eenheid en elkaar aanvullende krachten als dag en nacht, mannelijk en vrouwelijk. Het getal staat tevens voor geestelijke creativiteit. Het getal 2 is verbonden met de kleur oranje, de kleur van de voortplanting en hemelse liefde. Astrologisch is dit getal verbonden met het sterrenbeeld kreeft. De chakra’s die bij dit getal vooral van belang zijn, zijn het hart chakra en het buik chakra.

Het betreft zorgende, communicatieve vredesapostelen. Getal 2-personen zijn galant, diplomatiek, ontvangend, wijs en tactvol. Zij luisteren goed en zijn in staat dingen over te brengen. Zij zijn geduldig, coöperatief, betrouwbaar, loyaal, aangepast, sensitief en zorgzaam.
Negatieve kwaliteiten:
De getal 2-persoon heeft de neiging tot overgevoeligheid en lichtgeraaktheid. Zij zijn vaak snel gekwetst op liefdegebied, vaak humeurig, melancholiek en onvoorspelbaar. Soms zijn zij erg twijfelachtig en tobberig in hun gedachten. De niet-coöperatieve 2 is een echte ‘trouble-maker’. Zorgzaamheid kan overgaan in al te grote bezorgdheid en angst.

Levensles:
Voor twee-mensen geldt dat ze moeten leren contacten met anderen te leggen en samen te werken. Ze moeten leren rekening met anderen, ze steunen, vriendelijk en geduldig te zijn.

3

Algemeen:
Het getal 3 is verbonden met de geest, de intelligentie en de rede. Het is het getal van de expressieve, originele denker en kunstenaar. Het getal 3 is verbonden met de kleur geel, de kleur van het intellect, de logica en de rede, en met de woensdag. Astrologisch is dit getal verbonden met het sterrenbeeld maagd. De chakra’s die bij dit getal vooral van belang zijn, zijn de zonnevlecht en het hart chakra.
Positieve kwaliteiten:
De getal 3-personen zijn Bourgondisch, enthousiast, gelukkig, vrijgevig en vol levenslust. Zij kunnen creatief, optimistisch en extravert zijn. Zij zijn inspirerend, communicatief, zorgend en sociaal.
Negatieve kwaliteiten:
De getal 3-persoon heeft de neiging tot warhoofdig geflirt. Zij kunnen gekunsteld, extravagant, onpraktisch, cynisch en tobberig zijn. Eventueel hebben zij de neiging tot manipulatie, doelloosheid, een slecht humeur en de neiging tot bedrog.

Levensles:
Drie-mensen moeten leren zich vrij te uiten, zelfexpressie is heel belangrijk voor hen. Ze kunnen succes bereiken door de ontwikkeling van hun creatieve aanleg en kunnen hun persoonlijke vrijheid vinden door hun werk.

4
Algemeen:
Het getal 4 is verbonden met de wil, de vastberadenheid, de kracht en het praktische en het fysieke zelf. Het getal 4 is verbonden met de kleur groen. Astrologisch is dit getal verbonden met het sterrenbeeld maagd en de donderdag. Het chakra dat bij dit getal vooral van belang is, is het heiligbeen chakra.
Positieve kwaliteiten:
Getal 4-personen zijn geduldig, praktisch, gemotiveerd, verantwoordelijk, betrouwbaar en gedisciplineerd. Zij zijn nauwkeurig, efficiënt, hulpvaardig, doelbewust en het zijn harde werkers. Zij denken logisch en handelen eerlijk, loyaal en betrokken.
Negatieve kwaliteiten:
Zij kunnen ongeduldig, onzorgvuldig, dominant en gewelddadig zijn. Hun weerstand tegen verandering kan leiden tot onverzettelijkheid, bekrompenheid en neurosen. ‘Betrouwbaar’ kan voor sommige getal 4-personen betekenen dat ze saai zijn en hun motivatie kan omslaan in luiheid.

Levensles:
Vier-mensen moeten leren bereid te zijn hard te werken en aandacht te besteden aan details. De vier zal moeten leren met geduld en volharding te streven naar het gestelde doel. Het is van wezenlijk belang een praktische aanpak te ontwikkelen en goed te leren organiseren.

5
Algemeen:
Het getal 5 is verbonden met het leven en de vitaliteit. Het getal is verbonden met de kleur hemelsblauw, de kleur van de communicatie, en de vrijdag. Astrologisch is dit getal verbonden met het sterrenbeeld weegschaal. Het chakra dat bij dit getal vooral van belang is, is het keel chakra.
Positieve kwaliteiten:
Getal 5-personen zijn enthousiast en heldere denkers. Zij zijn vlug van begrip, prestatiegericht, veelzijdig, aantrekkelijk, vriendelijk, gepassioneerd, sensitief en populair. Zij passen zich gemakkelijk aan, zijn vrijheidslievend, avontuurlijk en houden van reizen.
Negatieve kwaliteiten:
Zij hebben de neiging hun energie te versnipperen en kunnen doelloos, besluiteloos, rusteloos en bang voor hechte relaties zijn. Ongelukkige  5-personen zijn soms veeleisend, onbetrouwbaar, hyperactief en destructief. Hun populariteit kan leiden tot roem en fortuin in plaats van tot zelfvervulling.

Levensles:
Vijf-mensen moeten leren op een goede manier met vrijheid om te gaan. Wanneer de vijf de waarde van vrijheid heeft ervaren, kan hij veel bereiken. Reizen en de ervaringen daarbij opgedaan zal hij dan gebruiken in het dagelijkse leven. De vijf moet leren om te gaan met vrijheid en verandering en moedig in het leven te staan.

6
Algemeen:
Het getal 6 is verbonden met de wijsheid, harmonie en schoonheid. Het getal is verbonden met de kleur goudgeel, de kleur van de wijsheid. Astrologisch is dit getal verbonden met de sterrenbeelden tweelingen, boogschutter en waterman. Het chakra dat bij dit getal vooral van belang is, is het  maag chakra.
Positieve kwaliteiten:
De getal 6-personen zijn inspirerend, wijs en begripvol. Zij kunnen vrijgevig, liefdevol, creatief en betrokken zijn. Zij zoeken harmonie, zijn geduldig, stabiel, gracieus en ook vaak principieel, filosofisch en intuïtief. Het zijn echte familiemensen die zich het lot van anderen aantrekken.
Negatieve kwaliteiten:
De getal 6-persoon heeft de neiging al te idealistisch te zijn, onpraktisch, jaloers en twistziek. Tegenover de wijze raadgever staat de bemoeizuchtige getal 6-persoon. Zij kunnen ontstemd, verwaand, dweepziek en wraakzuchtig zijn. Zij kunnen zich slachtoffer voelen en een lage eigendunk hebben.

Levensles:
Zes-mensen Hebben als levensles het leren openstaan voor de behoeften van anderen. Daarnaast moeten ze leren medeleven en mededogen te tonen en sociaal inzicht te ontwikkelen. Een andere belangrijke les is verantwoordelijkheid te aanvaarden en daar helpen waar dat nodig is.

 

7
Algemeen:
Het getal 7 is verbonden met de onvoorwaardelijke liefde, de spiritualiteit en de mystiek. Het getal is verbonden met de kleuren blauw en paars, respectievelijk de kleuren van communicatie en onvoorwaardelijke liefde, en de zondag. Het chakra dat bij dit getal vooral van belang is, is het keel chakra.
Positieve kwaliteiten:
Getal 7-personen kunnen beschouwend, sensitief, verstandig en invoelend  zijn, met een sterke hang naar spiritualiteit. Vaak zijn zij bescheiden, analyserend, waarheidlievend, wijs en goede adviseurs. Zij houden ervan te dienen en zijn attent, vertrouwenwekkend en houden van de natuur.
Negatieve kwaliteiten:
Omdat het eenlingen en introverte mensen zijn, kunnen ze soms emotioneel koud zijn tegen anderen.  Het kan zijn dat zij niet tegen kritiek kunnen en zijn soms asociaal. Zij kunnen tevens gesloten zijn, hebben een minderwaardigheidscomplex of zijn arrogant. Het mislukken van spirituele aspiraties kan leiden tot een grote hang naar aardse pleziertjes.

Levensles:
De zeven-mensen moeten leren hun geest en wijsheid te ontwikkelen en begrip te verwerven. Dan kunnen ze anderen op weg helpen. . Leer vertrouwen op eigen zielskracht.

8

Algemeen:
Het getal 8 is verbonden met de inspanning en de relaties. Bovendien symboliseert zij de continue overgang van geest in materie en van materie in geest. Het getal is verbonden met de kleuren magenta en indigo. Astrologisch is het getal verbonden met de sterrenbeelden steenbok en boogschutter. De chakra’s die bij dit getal vooral van belang zijn, zijn het voorhoofd chakra en het maag chakra.
Positieve kwaliteiten:
Getal 8-personen zijn realistische, ambitieuze en energieke organisatoren met gevoel voor de zakenwereld, intelligent, betrouwbaar en recht door zee. Door hun leiderschapskwaliteiten is een succesvolle carrière voor hen weggelegd. Het zijn intuïtieve en analytische denkers en eerlijke en goede huisvaders en kostwinners.
Negatieve kwaliteiten:
Getal 8-personen kunnen trots, koppig, dwars, materialistisch en meedogenloos zijn en kennen misbruik maken van hun macht. Soms zijn ze ongeduldig, slap, lichtgeraakt en immoreel. Sommigen zijn tobbers en piekeraars, weinig spontaan en intolerant tegenover andere mensen.

Levensles:
De acht-mensen moeten leren succes en evenwicht te bereiken door hard en systematisch werken en hun innerlijke kracht leren gebruiken. Ze moeten leren naar een duidelijk doel toe te werken en zich niet uit het veld laten slaan. Ook is het belangrijk om goed om te gaan met macht, gezag en geld.

9
Algemeen
Het getal 9 is het getal van de wet, het evenwicht en de afwerking. Het getal is verbonden met de kleuren wit, indigo en de tegenstelling zwart/wit. Astrologisch is het getal verbonden met de sterrenbeelden boogschutter en vissen. Het chakra dat bij dit getal vooral van belang is, is het voorhoofds chakra of ‘derde oog’.
Positieve kwaliteiten:
Getal 9-personen zijn humane en ruimdenkende leiders en creatieve en intuïtieve leraren. Zij houden van evenwicht en harmonie, zijn zorgzaam, sociaal, wijs, spiritueel en onbezorgd, met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid.
Negatieve kwaliteiten:
Zij kunnen egoïstisch, onderdanig en eigengereid zijn. Gebrek aan evenwicht kan leiden tot agressie, destructie, kritiek en wrok. Zij kunnen ijdel en machtswellustig zijn en vissen naar complimentjes.

Levensles:
Voor de negen-mensen  is het een belangrijke levensles om Anderen vanuit hun ruimdenkendheid tot voorbeeld te zijn. Daarmee bevorderen ze universele harmonie en begrip. Een andere les die ze zullen moeten leren, is het dienstbaar zijn aan anderen en het tonen van medeleven, begrip en geduld.

11
Algemeen:
Het getal 11 is het getal van het spirituele inzicht en de intuïtie. 
Positieve kwaliteiten:
De getal 11-persoon is intuïtief en idealistisch. Zij kunnen geduldig, eerlijk, begaafd, sensitief en spiritueel zijn. Zij houden van kunst, hebben grote verwachtingen en zijn zeer humaan. Kortom, inspirerende persoonlijkheden.
Negatieve kwaliteiten:
Zij zijn vaak overgevoelig, onverzettelijk en te kieskeurig. Soms zijn zij onpraktisch, onberekenbaar en te veeleisend ten opzichte van anderen. Zij kunnen verward en ontmoedigd zijn als hun idealen niet verwezenlijkt worden. In het ergste geval zijn ze lui, sociaal onbekwaam en hebben ze de neiging hun eigen fouten anderen aan te rekenen.
 
22
Algemeen:
Getal 22-personen proberen de wereld een beetje beter te maken. Het is het getal van hen die veel bereiken.
Positieve kwaliteiten:
Zij zijn fantasierijk, gereserveerd en ontvankelijk, zoeken evenwicht en harmonie en bezitten een innerlijke kracht. Het zijn krachtige, goed organiserende, invoelende en logisch denkende, hardwerkende mensen die grote projecten op zich nemen. Zij zijn loyaal, optimistisch en soms genereuze weldoeners.
Negatieve kwaliteiten:
Zij hebben vaak te maken met pessimisme en een minderwaardigheidscomplex. De cynische en destructieve 22 maakt zijn werk meestal niet af. Soms zijn zij zelfzuchtig en manipulatief. Onstabiele getal 22-personen kunnen wrede en fanatieke tirannen zijn.
 
33
Algemeen:
Het getal met de moeilijkste taak is 3. Het getal van de onvoorwaardelijke liefde en het martelaarschap. 
Positieve kwaliteiten:
De getal 33-persoon is vaak spiritueel genezer, een zorgzame begeleider en een paranormaal begaafde persoon. Zij kunnen alles aan en komen op voor de underdog. Kinderen voelen zich zeer tot hen aangetrokken.
Negatieve kwaliteiten:
Zij kunnen negatief en destructief zijn en bang om zichzelf en anderen te genezen. Zij kunnen hinderlijk zijn en nooit tijd voor andere mensen hebben. Zij hebben de neiging in hun eigen verdriet te verdrinken en het slachtoffer te spelen. Zij kunnen ook de verkeerde mensen tot zich trekken.
 

(deze tekst staat al een tijd op mijn pc en de bron is mij niet bekend. Herkent u de tekst als die van u, mail mij dan. Ik zal graag de bron en een link vermelden)